채집영재

이채영

송하영

채집영재

채집영재

이채영

이채영

송하영

송하영

Trang này đã hết hạn. Vui lòng liên hệ với quản trị viên.

Thời gian trả lời: 07/03/2023 - 21/03/2023

Điều 1 Đồng ý thu thập thông tin cá nhân và phương pháp thu thập
The name of Website (“Your URL” dưới đây “Trang web”) sẽ thiết lập quy trình cho phép khách hàng nhấp vào nút “Đồng ý” với điều khoản sử dụng, thu thập thông tin cá nhân và thông tin cá nhân được sử dụng. Khách hàng sẽ được coi là đã đồng ý thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của họ bằng cách nhấp vào nút "Đồng ý".

Điều 2 Các mục thông tin cá nhân được thu thập và mục đích sử dụng thông tin cá nhân
“Thông tin cá nhân” là thông tin về người sống và đề cập đến tên của họ, số đăng ký cư trú hoặc bất kỳ thông tin nào khác xác định những người đó. (Ngay cả khi thông tin như vậy một mình không thể xác định một người nào đó, thông tin đó có thể dễ dàng kết hợp với thông tin khác và được sử dụng để xác định một người như vậy.)

Trang web có các mục đích sau đây để thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng:

Thông tin cá nhân của thành viên chung
-Thời gian thu thập: Đăng ký tư cách thành viên
-Các mục bộ sưu tập đồng bộ: ID, mật khẩu, e-mail, tên * bắt buộc phải sửa đổi *
- Các mục thu thập tùy chọn: Hình ảnh hồ sơ, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ * cần được sửa đổi *
- Mục đích sử dụng thông tin cá nhân: Đăng ký tư cách thành viên, tư vấn khách hàng cho việc sử dụng dịch vụ và gửi thông báo
- Thời gian lưu giữ: Ngay lập tức bị xóa khi rút lại tư cách thành viên hoặc được giữ lại trong năm (5) năm đối với các thành viên mua hàng

Thông tin đặt hàng (bao gồm cả thành viên và không phải thành viên)
- Thời gian thu: Khi đặt hàng
- Các khoản thu bắt buộc: Thông tin của khách hàng đặt hàng (tên, địa chỉ, điện thoại, và e-mail), thông tin về người nhận (tên, địa chỉ, số điện thoại), thông tin phê duyệt thanh toán
- Các mục bộ sưu tập tùy chọn: Phân phối tin nhắn
- Mục đích sử dụng thông tin cá nhân: Thanh toán và giao các sản phẩm đặt hàng
- Thời gian lưu giữ: Được giữ lại trong năm (5) năm

Điều 3: Thu thập thông tin cá nhân qua cookie
Trang web có thể cài đặt và vận hành các cookie lưu trữ và thường xuyên truy xuất thông tin của khách hàng. Cookie có nghĩa là một lượng nhỏ tệp văn bản mà trang web gửi tới trình duyệt máy tính của người dùng (Internet Explorer và các trình duyệt khác)
1) Mục đích sử dụng cookie - Cung cấp thông tin khác biệt, tùy thuộc vào sở thích của cá nhân - Phân tích tần suất truy cập hoặc thời gian lưu trú của người dùng, xác định thị hiếu và sở thích của người dùng và sử dụng chúng để tiếp thị mục tiêu và đo lường cải thiện dịch vụ thông tin về các mặt hàng đã mua và các mặt hàng mà người dùng chú ý và cung cấp các dịch vụ được thiết kế riêng
2) Hoạt động của cookie và từ chối cookieCookie được lưu trữ tại ổ đĩa cứng của máy tính của người dùng. Cookie xác định máy tính của người dùng nhưng không nhận dạng cá nhân người dùng. Ngoài ra, khách hàng có thể chấp nhận hoặc từ chối tất cả cookie hoặc kiểm tra thông tin bất cứ khi nào cookie được lưu trữ bằng cách thay đổi cài đặt trên trình duyệt web của họ.
Tuy nhiên, nếu khách hàng từ chối lưu trữ cookie, họ có thể không sử dụng một số dịch vụ yêu cầu chúng.

3) Phương pháp thay đổi cài đặt để từ chối cookie
A. Internet ExplorerTrực tiếp thay đổi cài đặt bằng cách nhấp vào Công cụ> Tùy chọn Internet> tab Thông tin cá nhân trên menu phía trên của trình duyệt web
B. Chrome Trực tiếp thay đổi cài đặt bằng cách nhấp vào biểu tượng Menu ở thanh phía trên bên phải của trình duyệt web> Cài đặt> Cài đặt nâng cao ở cuối màn hình> Mục Cài đặt nội dung trên phần Thông tin cá nhân> Phần cookie

Điều 4 Thời gian lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân và tiêu hủy thông tin cá nhân
1) Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ bị hủy mà không bị chậm trễ sau khi mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của họ đã được đáp ứng. Tuy nhiên, nếu thông tin cá nhân của khách hàng cần được giữ lại trong một khoảng thời gian nhất định nhằm mục đích xác minh quyền và nghĩa vụ của bên giao dịch theo quy định của các đạo luật liên quan, chẳng hạn như Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử và các giao dịch khác Đạo luật, thông tin đó sẽ được giữ lại trong khoảng thời gian được chỉ định:
Điều 6 của Bảo vệ người tiêu dùng trong luật thương mại điện tử và các giao dịch khác - Hồ sơ về hợp đồng hoặc thu hồi đề nghị: Giữ lại trong năm (5) năm
-Thanh toán về thanh toán và cung cấp hàng hóa: Giữ lại trong năm (5) năm
-Các quyết định về giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp của khách hàng: Giữ lại trong ba (3) năm
B Điều 15.2 của Đạo luật bảo vệ bí mật truyền thông- Hồ sơ đăng nhập: Lưu giữ trong ba (3) tháng
C Các đạo luật khác có liên quan
2) Trang web sẽ hủy thông tin cá nhân theo cách sau.
A. Thủ tục hủy bỏ-Thông tin được nhập để đăng ký thành viên sẽ được chuyển sang cơ sở dữ liệu riêng (trong trường hợp thông tin trên giấy, một tủ hồ sơ riêng), được lưu trữ trong một khoảng thời gian nhất định theo các hướng dẫn nội bộ và các đạo luật khác có liên quan. và sau đó bị phá hủy.
- Các thông tin cá nhân trên không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích theo quy định của pháp luật.
B. Phương pháp tiêu hủy-Thông tin cá nhân được in trên giấy sẽ bị phá hủy bằng cách băm nhỏ hoặc đốt. - Thông tin cá nhân ở định dạng tệp tin điện tử sẽ bị phá hủy hoàn toàn bằng các phương pháp công nghệ để chúng không được phục hồi hoặc tái sinh.
3) Trang web sẽ cung cấp cho các thành viên không hoạt động (không sử dụng dịch vụ trong mười hai (12) tháng vừa qua) thông báo về việc tịch thu thành viên theo Điều 29.2 của Đạo luật khuyến khích sử dụng mạng thông tin và bảo mật thông tin và bảo vệ thông tin. Nếu các thành viên đó không trả lời thông báo như vậy, họ có thể bị coi là đã tịch thu tư cách thành viên theo quyết định của Website. Trong trường hợp này, thông tin cá nhân của các thành viên không hoạt động có thể được lưu trữ và quản lý riêng biệt với thông tin cá nhân của các thành viên khác. Thông tin cá nhân như vậy được tách ra và lưu trữ sẽ bị phá hủy sau khi mất hiệu lực của thời gian lưu giữ theo luật định. Trong trường hợp khách hàng đưa ra yêu cầu, thì thông tin cá nhân của khách hàng đó không bị hủy sẽ được cung cấp lại vào thời điểm tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Điều 5 Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba
1) Trang web sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng hoặc cung cấp thông tin đó cho những người, công ty và tổ chức khác ngoài phạm vi của Điều 1 ở trên (Thông tin Cá nhân được Thu thập và Mục đích Sử dụng Thông tin Cá nhân).
2) Các trường hợp sau đây là trường hợp ngoại lệ.
A. Khi các thông tin cá nhân của khách hàng được các tổ chức liên quan yêu cầu cho các mục đích điều tra theo các đạo luật liên quan
B. Khi thông tin cá nhân của khách hàng được cung cấp dưới dạng không thể xác định các cá nhân nhất định cho nhà quảng cáo, nhà cung cấp hoặc tổ chức nghiên cứu để lập thống kê hoặc tiến hành nghiên cứu thị trường hoặc nghiên cứu thị trường
C. Khi thông tin cá nhân của khách hàng được yêu cầu theo các quy trình được xác định trước theo các quy định khác có liên quanĐối với thông tin cá nhân được cung cấp theo quy định nêu trên, chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo rằng thông tin đó không được cung cấp bừa bãi theo mục đích ban đầu của thu thập và sử dụng thông tin đó.

Điều 6 Gia công phần mềm xử lý thông tin cá nhân
Trang web thuê ngoài việc xử lý thông tin cá nhân của người dùng cho các tổ chức chuyên nghiệp bên ngoài như sau để thực hiện trơn tru các doanh nghiệp, chẳng hạn như cung cấp dịch vụ tốt hơn và thuận tiện cho khách hàng.
- Cung cấp các sản phẩm đặt hàng: Dịch vụ giao hàng OO * cần được sửa đổi *
- Thiết lập và duy trì hệ thống máy tính: Các công ty Hosting * cần được sửa đổi *
- Dịch vụ hệ thống theo dõi phân phối: Goodsflow Inc.
- Dịch vụ thanh toán và ký quỹ: PG * bắt buộc phải sửa đổi *
- Tự xác thực, dịch vụ i-PIN: Dream Security Inc.
※ Thông tin được chia sẻ với các công ty khoán ngoài sẽ được giới hạn trong các thông tin tối thiểu cần thiết để thực hiện mục đích gia công ban đầu. Ngoài ra, thông tin cá nhân tùy chọn được cung cấp cho các công ty gia công theo yêu cầu của khách hàng đối với dịch vụ.
※ Danh sách các công ty gia công phần mềm có thể thay đổi, tùy thuộc vào các dịch vụ đã thay đổi và thời gian hợp đồng. Mọi thay đổi trong danh sách này sẽ được thông báo trước qua các thông báo. Khách hàng tham gia các sự kiện ngắn hạn sẽ được thông báo riêng về các sự kiện đó.

Điều 7 Truy cập và sửa đổi thông tin cá nhân

1) Khách hàng có thể truy cập hoặc sửa đổi thông tin cá nhân của họ được đăng ký tại Website bất kỳ lúc nào. Khách hàng có thể nhấp vào menu Thay đổi thông tin của thành viên và truy cập trực tiếp hoặc sửa đổi thông tin cá nhân của họ. Họ cũng có thể yêu cầu truy cập hoặc sửa đổi như vậy bằng cách gửi e-mail hoặc yêu cầu bằng văn bản cho nhân viên bảo mật chính hoặc nhân viên xử lý thông tin cá nhân tại trang web. Sau đó, Trang web sẽ thực hiện các biện pháp có liên quan mà không bị chậm trễ.
2) Nếu khách hàng yêu cầu sửa bất kỳ lỗi nào trong thông tin cá nhân của họ, thông tin cá nhân đó sẽ không được sử dụng và cung cấp bởi Website cho đến khi các lỗi như vậy đã được sửa chữa.
3) Nếu thông tin cá nhân không chính xác đã được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào, thì Website sẽ thông báo ngay cho bên thứ ba về kết quả của việc chỉnh sửa thông tin này và nhờ bên thứ ba này cũng sửa đổi thông tin.

Điều 8 Rút lại sự đồng ý cho việc thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân
1) Khách hàng có thể rút lại sự đồng ý của họ cho việc thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân của họ được cung cấp khi đăng ký tư cách thành viên bất kỳ lúc nào. Họ có thể làm như vậy bằng cách nhấp vào Rút ​​tiền Đồng ý (Tư cách thành viên) trong Trình đơn Quản lý Thông tin Cá nhân trên trang đích ban đầu của Trang web. Họ cũng có thể làm như vậy bằng cách liên lạc với nhân viên bảo mật của trang web bằng văn bản, qua điện thoại, hoặc qua e-mail. Sau đó, Trang web sẽ ngay lập tức thực hiện các biện pháp cần thiết, chẳng hạn như xóa thông tin cá nhân. Trang web sẽ thông báo ngay cho khách hàng về các biện pháp đó, bao gồm rút lại sự đồng ý và hủy bỏ thông tin cá nhân.
2) Trang web sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng khách hàng rút lại sự đồng ý (thành viên) của họ để thu thập thông tin của họ thông qua một phương thức dễ dàng hơn so với những gì họ đã sử dụng để cho phép họ thu thập thông tin cá nhân.

Điều 9 Các biện pháp đảm bảo an ninh thông tin cá nhân
Trang web sẽ thực hiện các biện pháp công nghệ / hành chính / vật lý cần thiết để đảm bảo tính bảo mật thông tin cá nhân theo Điều 29 của Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân.
1. Mã hóa thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của người dùng, bao gồm cả mật khẩu, được lưu trữ và quản lý và chỉ được biết đến với những người dùng sở hữu thông tin đó. Dữ liệu quan trọng được bảo mật bằng các tính năng riêng biệt, chẳng hạn như mã hóa và khóa các tệp và dữ liệu được truyền.
2. Các biện pháp công nghệ chống hack
Trang web sẽ cài đặt, cập nhật thường xuyên và kiểm tra các biểu đồ bảo mật để đảm bảo rằng thông tin cá nhân không bị rò rỉ và bị hỏng do tấn công hoặc vi-rút máy tính. Nó cũng sẽ cài đặt các hệ thống trong các khu vực mà sự truy cập từ bên ngoài được kiểm soát, cũng như kiểm tra công nghệ / vật lý và ngăn chặn các khu vực như vậy.

Điều 10 Bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ em dưới mười bốn tuổi
Trang web cho rằng việc bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ em trong môi trường trực tuyến cũng quan trọng. Nó không cho phép trẻ em dưới mười bốn tuổi yêu cầu sự đồng ý của luật sư của họ để đăng ký làm thành viên. Nếu trẻ em đó đăng ký trang web hoặc cung cấp thông tin cá nhân của họ do việc ăn cắp tên và thông tin hoặc lạm dụng hệ thống của họ, thì các luật sư pháp lý của họ có thể thực hiện tất cả các quyền.

Điều 11 Giám đốc bảo mật
Trang web chỉ định nhân viên bảo mật trưởng sau chịu trách nhiệm xử lý thông tin cá nhân và xử lý khiếu nại của khách hàng liên quan đến thông tin cá nhân và giảm nhẹ thiệt hại.

▶ Giám đốc Bảo mật
- Tên: * bắt buộc phải sửa đổi ”
- Tiêu đề: * bắt buộc phải sửa đổi ”
- Cấp công việc: * yêu cầu được sửa đổi ”
- Địa chỉ liên hệ: * bắt buộc phải sửa đổi ”

Điều 12 Sửa đổi Hướng dẫn về xử lý thông tin cá nhân
Hướng dẫn về xử lý thông tin cá nhân này sẽ có hiệu lực vào ngày có hiệu lực của nó. Bất kỳ sự thay đổi nào theo quy định và hướng dẫn này, và việc xóa bỏ và chỉnh sửa bất cứ điều gì trong hướng dẫn này sẽ được thông báo qua các thông báo trước (7) ngày trước khi thực hiện việc bổ sung, xóa hoặc sửa đổi đó.

DAILYDUCK smim inc. JEONGHYUN KONG

Tầng 182-7, tầng 3 Donggyo-dong, Mapo-gu, Seoul

Đăng ký kinh doanh số 142-86-02247

Báo cáo ngành bán hàng thông tin số 2022 - Seoul Mapo-3884

Trung tâm khách hàng +82 2-2088-1344

hợp tác quảng cáo business@smim.xyz